Social Finance NL heeft een bestuur dat richting geeft aan de organisatie en onze missie bewaakt. Sinds de oprichting bestaat dit bestuur uit Annemieke Roobeek (voorzitter) en Jeroen Rijpkema. Met gepaste trots kunnen we nu bekendmaken dat Bernard ter Haar zich bij hen voegt als derde bestuurslid. Bernard is al vele jaren actief binnen de Rijksoverheid op diverse ministeries. Met zijn kennis van zowel de financiële sector als het sociale domein is hij een geweldige toevoeging aan ons bestuur. We spraken hem over zijn nieuwe rol als bestuurslid:

Kun je iets vertellen over je achtergrond en ervaring bij de Rijksoverheid?
Ik ben al meer dan dertig jaar Rijksambtenaar. Ik heb ruim 20 jaar op het ministerie van Financiën gewerkt. Eén van de hoogtepunten uit mijn carriere aldaar was het managen van de kredietcrisis in 2008/2009, samen met toenmalig minister Wouter Bos. Na een periode als Directeur Generaal (DG) Milieu was ik de afgelopen zeven jaar DG Sociale Zekerheid en Integratie, en daarbij actief betrokken bij alle discussies in het sociale domein. Als Lid van de Raad van Toezicht van SNV, een ontwikkelingsorganisatie, heb ik ook de ontwikkeling gezien naar meer resultaatfinanciering.

Hoe is je interesse in Social Finance gewekt?
Van uit het besef dat de Rijksoverheid sociale inclusie niet zelf kan regelen ben ik in mijn periode bij SZW steeds zoekende geweest naar vormen van organisatie om inclusie dichterbij te brengen. Geld speelt daarin altijd een belangrijke rol. Innovatieve manieren van financiering vind ik spannend, en partijen die hiermee bezig waren zochten mij graag op, ik denk ook vanuit mijn Financiën expertise.

Wat spreekt je aan in SFNL?
Social Finance probeert op innovatieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten ten behoeve van programma’s voor sociale inclusie. Dat is uitdagend en het doel spreekt mij zeer aan.

Hoe denk jij dat resultaatfinanciering de Rijksoverheid kan helpen haar doelstellingen te realiseren?
Het helpt niet alleen de Rijksoverheid, maar brengt juist ook veel andere partijen samen. Voor alle partijen geldt dat het inzicht omtrent de doelen en het zicht op resultaat wordt versterkt.

Waar kijk je naar uit in 2020?
Intensiever kennismaken met SFNL en een steentje bijdragen aan een succesvol jaar voor SFNL!

Nieuw bestuurslid Bernard ter Haar
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief