Investeren in nieuwkomers loont. De Hart Academie laat dat zien met hun opleidingstraject tot echocardiografist voor nieuwkomers met een medische achtergrond. In opdracht van Cardiologie Centra Nederland en de Goldschmeding Foundation heeft Social Finance NL de impact van de Hart Academie uitgewerkt in een maatschappelijke businesscase door het uitvoeren van een impactanalyse.  Hieruit blijkt dat de opleiding de maatschappij €11.766 oplevert per deelnemer in de eerste twee jaar. Bovendien creëert de Hart Academie impact op twee urgente maatschappelijke vraagstukken; tekorten in de zorg en nieuwkomers (met een medische achtergrond) die niet aan het werk komen. Een waardevol initiatief voor nieuwkomers, zorgaanbieders en de maatschappij. 

Infographic impactanalyse Hart Academie_kort_hyperlinks_v2