Schuldenproblematiek is een groeiend probleem en zorgt voor stress, schaamte en eenzaamheid onder jongeren. Ze worden belemmerd in hun ontwikkeling en het bouwen aan hun toekomst.  

Als onderdeel van het kernteam van het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) hebben wij mogen bijdragen aan een samenwerking tussen de gemeente Arnhem (en haar schulden ketenpartners) en het MDT-project Time of Your Life (TOYL) . Als onderdeel van de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) kunnen jongeren in de gemeente Arnhem zonder afloscapaciteit via deze samenwerking hun schulden (deels) aflossen door deelname aan MDT TOYL als maatschappelijke tegenprestatie.  

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van het inzetten van MDT voor jongeren met schulden voerden we een impactanalyse uit. Hieruit blijkt dat de financiële baten van de aanpak ruimschoots opwegen tegen de kosten: per jongere bespaart de gemeente duizenden euro’s. Daarnaast is gebleken dat MDT in combinatie met de aanpak van het JPF van meerwaarde is in het schuldhulpverleningsproces van de gemeente Arnhem: deelnemende jongeren maken een essentiële, positieve levensverandering door, waardoor hun algehele welzijn er zichtbaar op vooruitgaat en zij weer meedoen in de maatschappij.  

De impactanalyse heeft ertoe geleidt dat deze aanpak in januari (2024) vol in de aandacht van de media is komen te staan, o.a. in het Binnenlands Bestuur, Gemeente.nu, de Gelderlander, de Arnhemse Koerier en de talkshow De Week van Gelderland Omroep Gelderland 

Een mooi resultaat om de waarde van MDT voor jongeren met schulden op de kaart te zetten. Én een belangrijke stap in onze werkzaamheden richting de landelijke uitrol van het inzetten van MDT voor jongeren met schulden!