Maatschappelijke waarde in beeld voor Het Lichthuis

In de weekendavonduren is psychische hulp vaak alleen beschikbaar in een noodsituatie. Terwijl het weekend juist extra lastig kan zijn voor mensen met psychische kwetsbaarheid vanwege eenzaamheid, moeilijke gedachten of verslaving. Het Lichthuis is een laagdrempelige plek waar kwetsbare Amsterdammers terecht kunnen als andere plekken gesloten zijn. Het is een plek om in het weekend even op adem te komen, zonder behandeling of programma. Zo dragen ze onder andere bij aan het verbeteren van het welzijn van hun bezoekers, het bestrijden van eenzaamheid en het verminderen van de kans op een noodsituatie of afname in herstel.

Vraag Het Lichthuis

Het Lichthuis heeft Social Finance NL gevraagd om een maatschappelijke business case te ontwikkelen. Deze maakt inzichtelijk welke maatschappelijke waarde Het Lichthuis creëert voor bezoekers, ketenpartners en andere stakeholders.

Aanpak SFNL

Allereerst heeft Social Finance NL de verschillende effecten van Het Lichthuis in kaart gebracht op basis van gesprekken met medewerkers en bezoekers en bestaande literatuur. Op basis van de geïdentificeerde effecten hebben we verder onderzoek gedaan naar de mogelijke waarde en welke stakeholders hiervan profiteren. Dit hebben we verdiept we met de kwantitatieve data die Het Lichthuis heeft verzameld, om zo de impact te toetsen.

Resultaat

Op basis van dit onderzoek hebben we op hoofdlijnen een maatschappelijke business case ontwikkeld die inzicht geeft in de maatschappelijke waarde van Het Lichthuis, maar ook welke partijen de voordelen hiervan ervaren. Dit heeft Het Lichthuis in staat gesteld hun rol in de keten en hun waarde goed te duiden, zodat er een vertrekpunt is om in te zetten op duurzame financiering. Het onderzoek geeft ook handvatten voor de monitoring van de effecten in de toekomst.

Project
Maatschappelijke waarde in beeld voor Het Lichthuis
Jaar 2022
Type Advies
Partijen Social Finance NL
Het Lichthuis
Locatie Amsterdam