Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting in Ierland

Ondanks de inspanningen om een inclusieve samenleving te realiseren met minder armoede, zijn er in Ierland nog tal van uitdagingen. Met name de ongelijkheid op het gebied van onderwijs en arbeidsparticipatie zijn door de coronapandemie alleen maar verder toegenomen. Nieuwe oplossingsrichtingen en samenwerkingen tussen de publieke en private sector zijn daarom hard nodig om deze sociale uitdagingen effectiever aan te pakken. Het initiëren van nieuwe financieringsconstructies, zoals Social Outcomes Contracts (SOCs), is een van de manieren om hieraan bij te dragen.

Vraag Europese Investeringsbank (EIB)

Een SOC, ook wel een Social Impact Bond (SIB) genoemd, is een publiek-privaat samenwerkingsmodel waarbij resultaten voor de doelgroep centraal staan. Om de haalbaarheid van SOCs in Ierland te onderzoeken en een SOC pilot project te ontwikkelen, heeft de Ierse overheid hulp ingeroepen van de EIB Advisory Hub. De EIB heeft Social Finance NL gevraagd om deze haalbaarheidsstudie uit te voeren. Rethink Ireland, een organisatie die fondsen verstrekt voor sociale innovatie in Ierland, vertegenwoordigt binnen deze opdracht de Ierse overheid.

Aanpak SFNL

De haalbaarheidsstudie is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase hebben we het huidige ecosysteem rondom social finance verkend. Daarnaast hebben we binnen verschillende beleidsterreinen de drempels en mogelijkheden in kaart gebracht om SOCs te ontwikkelen. Op basis van gesprekken met overheden, uitvoerende organisaties, fondsen en andere experts, is een aantal organisaties met potentieel voor het ontwikkelen van een SOC pilot project geselecteerd. Eén van deze organisaties is Enable Ireland, een non-profit organisatie die kinderen en volwassenen met een beperking en hun families ondersteunt. In de tweede fase hebben we in samenwerking met Enable Ireland een SOC pilot projectvoorstel ontwikkeld, met de ambitie dat deze pilot wordt omarmd door de betrokken beleidsafdelingen. In het voorstel wordt de interventie verder gespecificeerd en worden de beoogde resultaten gedefinieerd. Om het potentieel van SOCs onder de aandacht te brengen bij overheden, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders, organiseren we tijdens deze opdracht ten slotte diverse workshops.

Resultaat

Het resultaat van deze studie is een rapportage waarin het potentieel om SOCs te ontwikkelen in Ierland uiteen wordt gezet. Daarnaast hebben we, in nauwe samenwerking met stakeholders uit het veld, een voorstel voor een SOC pilot ontwikkeld.

Over de samenwerking

“It has been a pleasure to work with Social Finance NL & UK in this assignment. They work with a very collaborative approach, bringing their experience and expertise on social outcomes contracts but also they were very open to learn and understand the particularities of the Irish context, being flexible to adapt the scope accordingly. They helped us to raise awareness and the understanding of the social outcomes-based approach across all key stakeholders. This will help us to mobilize more resources to drive social change in Ireland.” – Mario Vottero – Impact Director, Rethink Ireland

Project Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting in Ierland
Jaar 2022
Type Onderzoek, Kennis delen
Partijen Social Finance NL
Europese Investeringsbank
Rethink Ireland
Locatie Ierland