Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting in Ierland

Ondanks de inspanningen om een inclusieve samenleving te realiseren met minder armoede, zijn er in Ierland nog tal van uitdagingen. Met name de ongelijkheid op het gebied van onderwijs en arbeidsparticipatie zijn door de coronapandemie alleen maar verder toegenomen. Nieuwe oplossingsrichtingen en samenwerkingen tussen de publieke en private sector zijn daarom hard nodig om deze sociale uitdagingen effectiever aan te pakken. Het initiëren van nieuwe financieringsconstructies, zoals Social Outcomes Contracts (SOCs), is een van de manieren om hieraan bij te dragen.

Vraag Europese Investeringsbank (EIB)

Een SOC, ook wel een Social Impact Bond (SIB) genoemd, is een publiek-privaat samenwerkingsmodel waarbij resultaten voor de doelgroep centraal staan. Om de haalbaarheid van SOCs in Ierland te onderzoeken en een SOC pilot project te ontwikkelen, heeft de Ierse overheid hulp ingeroepen van de EIB Advisory Hub. De EIB heeft Social Finance NL gevraagd om deze haalbaarheidsstudie uit te voeren. Rethink Ireland, een organisatie die fondsen verstrekt voor sociale innovatie in Ierland, vertegenwoordigt binnen deze opdracht de Ierse overheid.

Aanpak SFNL

De haalbaarheidsstudie is opgedeeld in twee fases. De eerste fase omvat een verkenning van het huidige ecosysteem rondom social finance in Ierland en een evaluatie van drempels en mogelijkheden om SOCs te ontwikkelen op verschillende beleidsterreinen. Vervolgens kiezen we samen met Rethink Ireland en de EIB één thema en / of doelgroep waarvoor een SOC model kansrijk is en waarde toevoegt aan het bestaande dienstverleningsaanbod. In de tweede fase wordt een SOC pilot project ontworpen. Hierin wordt de interventie verder gespecificeerd en worden de beoogde resultaten gedefinieerd. Ook ontwikkelen we een business case en mogelijke aanbestedingsroutes voor het SOC model. Tenslotte organiseren we diverse workshops om het potentieel van SOCs onder de aandacht te brengen bij overheden, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.

Resultaat

Het resultaat van deze studie is een rapportage waarin het potentieel om SOCs te ontwikkelen in Ierland uiteen wordt gezet. Daarnaast werken we, in nauwe samenwerking met stakeholders uit het veld, toe naar een concreet en werkbaar voorstel voor een SOC pilot.

Bekijk al onze projecten
Project Haalbaarheidsstudie Social Outcomes Contracting in Ierland
Jaar 2022
Type Onderzoek, Kennis delen
Partijen Social Finance NL
Europese Investeringsbank
Rethink Ireland
Locatie Ierland
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief