Brabant Outcomes Fund

De provincie Noord-Brabant wil sterker gaan inzetten op de betekeniseconomie, waar de focus niet ligt op winst maken, maar op de maatschappelijke meerwaarde van een onderneming of initiatief.

De financiering van deze iniatieven is vaak verkokerd en sluit niet aan bij hun werkwijze. Daarnaast zijn overheden het gewend om vooral financiële waarden (zoals besparingen) te laten meetellen. Dit terwijl de betekeniseconomie juist gaat over welzijn, geluk en een prettige leefomgeving.

Hiervoor is een integrale aanpak nodig vanuit meerdere domeinen, perspectieven en samenwerkingspartners.

Vraag Provincie Noord-Brabant

Om de betekeniseconomie vorm te geven en de knelpunten op te lossen, wil de provincie Noord-Brabant inzetten op een financieringsmethodiek die het maatschappelijke vraagstuk als uitgangspunt neemt, uitbetaalt op daadwerkelijk behaalde resultaten en publiek-private samenwerkingen stimuleert.

Aanpak SFNL

In samenwerking met Social Finance NL werd een ‘Outcomes Fund’ opgezet: een resultatenfonds dat aan meerdere projecten kan uitbetalen, nadat deze vooraf gedefinieerde resultaten hebben behaald. Uitbetaling aan verschillende individuele Social Impact Bond-projecten is dus ook mogelijk. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt vooraf geïnvesteerd door (private) investeerders. Zij worden afhankelijk van de behaalde resultaten terugbetaald.

Met het Brabant Outcomes Fund (BOF) wordt gewerkt aan een duurzaam financieringsmodel. Daarbinnen definiëren betrokken stakeholders een integrale aanpak voor maatschappelijke vraagstukken. Met een focus op uitkomsten in plaats van de aanpak kunnen uitvoerders en ondernemers zich richten op de echte behoeften van een doelgroep of thema. Dit zorgt voor een integrale vraagstelling, met de vrijheid om maatwerk te leveren en bij te dragen aan duurzame uitkomsten. Er is een drietal maatschappelijke investeerders betrokken die het werkkapitaal verschaffen: Stichting DOEN, Het Oranje Fonds en de Rabobank Foundation.

Resultaat

Tussen 20 december 2018 en 31 januari 2019 hebben 83 sociaal ondernemers zich ingeschreven voor de eerste ronde van het BOF. Hieruit zijn vijf impactmakers geselecteerd met wie tussen 21 februari en begin juni 2019 in een intensief traject gewerkt is aan de businessplannen en financiële business cases. Deze zijn onderdeel van de resultaatcontracten. Daarna zijn de impactmakers aan de slag gegaan met hun interventie, waarbij de laatste resultaten uiterlijk december 2022 behaald moeten zijn.
SFNL was betrokken van april 2018 t/m juli 2019 betrokken bij het BOF

Over de samenwerking

 “We hebben geluk gehad dat we Social Finance NL zijn tegengekomen. Zij inspireerden ons met de methodologie van Social Impact Bonds en gaven internationale voorbeelden van resultatenfondsen. Dit fonds is een pilot, maar eigenlijk is het al een succes! Het feit dat we niet alleen maar praten over hoe dingen anders moeten worden geregeld, toont aan dat er iets gebeurt. Steeds meer partijen zijn geïnteresseerd, willen meer weten en zijn bereid om te leren. Ook in de provincie leeft het en dat is erg belangrijk.” – Henri Swinkels, gedeputeerde

Project Brabant Outcomes Fund
Jaar 2018-2019
Type Resultatenfonds
Partijen Social Finance NL
Provincie Noord-Brabant
Locatie Noord-Brabant