Advies en ondersteuning FNO

FNO is een vermogensfonds, ontstaan na de fusie tussen Nuts Ohra en Delta Loyd in 1999. Het fonds zet zich in voor mensen in een kwetsbare situatie.

Het doel is om mensen met een beperking of chronische aandoening meer kansen te geven volwaardig mee te doen in de maatschappij. Dit doet ze middels vier meerjarenprogramma’s, gericht op verschillende doelgroepen.

Vraag FNO

De afgelopen vier jaar heeft FNO zich met het programma Zorg én Perspectief ingezet voor jongeren met een chronische aandoening. Het doel van dit programma was het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten. Vanaf 1 januari 2020 wordt Zorg én Perspectief opgevolgd door een nieuw programma, namelijk JongerenInc. FNO heeft Social Finance NL gevraagd om de kwartiermakers voor het nieuwe programma te ondersteunen bij het ontwerpen van dit nieuwe programma voor de komende vier jaar.

Aanpak SFNL

FNO heeft aangegeven bij de inrichting van het nieuwe programma de reeds ontwikkelde methoden, initiatieven en lessen uit het programma Zorg én Perspectief uit te willen bouwen en te bestendigen. Daarbij heeft FNO nadrukkelijk gekeken naar nieuwe (financiële) instrumenten en de rol die FNO hierbij zou moeten spelen.

Social Finance NL heeft FNO ondersteund met kennis en expertise over hybride financieringsvormen en resultaatgericht financieren. Onderdeel van de werkzaamheden was het geven van presentaties en workshops voor het bestuur, de staf en partners van FNO,  het adviseren van projecten die gefinancierd worden door FNO, introducties aan relevante spelers in het veld van impact investing en venture philantropy en het schrijven van een plan voor een resultatenfonds.

Resultaat

FNO heeft een helder en door het bestuur geaccordeerd plan van aanpak voor de komende vier jaar voor de opvolger van het programma Zorg én Perspectief, Jongeren INC genaamd. Social Finance NL heeft hierin met haar kennis en expertise op verschillende manieren ondersteund. Onderdeel van het nieuwe programma is het opzetten van een Resultatenfonds.

Over de samenwerking

“Wij werken met Social Finance NL zeer prettig samen. Het is een echt partnerschap. Er is goede afstemming en er wordt buiten traditioneel zeer strakke opdrachtkaders gezocht naar nieuwe wegen. Hierdoor zijn wij in staat op een innovatieve manier tot een adequate oplossing te komen. Bestuurders en medewerkers van alle lagen van onze organisatie zijn zeer tevreden over de samenwerking en we gaan graag door naar een volgende fase.” – Marco Florijn, programmaleider Jongeren INC bij FNO

Project FNO
Jaar 2019-2022
Type Advies
Partijen Social Finance NL
FNO
Locatie Amsterdam