Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz sprak begin september een zaal vol ambtenaren, wetenschappers en investeerders toe tijdens het jaarlijkse congres van het Government Outcomes Lab van Oxford University: “If you measure the wrong thing, you will do the wrong thing”. Een duidelijk pleidooi voor overheden om heldere doelen te stellen, partnerships op richten om de doelen te realiseren en continu te meten in hoeverre de doelen zijn bereikt.

Hoe bepalen we succes?

Jaarlijks besteden we in Nederland miljarden aan het oplossen van de meest prangende vraagstukken. Denk aan werkloosheid, schuldenproblematiek of dakloze jongeren. Maar hoe stellen we hiervoor de juiste doelen? Hoe bepalen we succes? En hoe creëer je de juiste samenwerkingsvormen om deze doelen te realiseren? Het antwoord hierop is niet eenvoudig. Zowel binnen het Rijk als in gemeenten ervaren professionals belemmeringen om resultaatgericht maatschappelijke vraagstukken op te lossen: een verkokerde overheid, onnodige bureaucratie, beperkt budget en een gebrek aan ervaring om slim met private partijen samen te werken. Daardoor zie je steeds vaker dat men liever met weinig enthousiasme hetzelfde blijft doen met een identieke uitkomst dan buiten de comfortzone te vernieuwen.

Effectief samenwerken in het sociale domein

En dat is zonde! Internationaal is er volop aandacht voor resultaatfinanciering. Het Government Outcomes Lab is één van de vele organisaties die zich helemaal heeft toegewijd aan het effectiever oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook in Nederland zijn we aan het experimenteren om zo effectief mogelijk in het publieke domein samen te werken. Een bekend voorbeeld van resultaatfinanciering is de Social Impact Bond, waarbij maatschappelijk investeerders, sociaal ondernemers en overheden gezamenlijk resultaatafspraken maken over bijvoorbeeld het terugdringen van jeugdwerkloosheid of preventie in de zorg. Maar er zijn tal van middelen die beleidsmakers kunnen inzetten om effectiever samen te werken. Denk aan het opstellen van een verandertheorie, het schrijven van een maatschappelijke kosten-batenanalyse of een resultaatgerichte vraag in de markt te zetten voor maatschappelijk investeerders en sociaal ondernemers.

ICE en SFNL delen hun kennis

Impact Cenre Erasmus (ICE) en Social Finance NL (SFNL) lopen voorop om kennis en ervaring te delen over hoe we zo effectief mogelijk kunnen samenwerken in het publieke domein. Daarom organiseren we een speciale leergang. In deze Outcomes Academy delen ICE en SFNL de ‘best practices’ over impact meten, resultaatfinanciering en het realiseren van maatschappelijke samenwerkingsvormen. Ook zal Oxford University de deelnemers meenemen in een ‘case study’ van Social Impact Bonds. Op deze manier gaan de deelnemers samen met andere professionals heel praktisch aan de slag met resultaatfinanciering en resultaatgericht werken. Na de Outcomes Academy heb je een beter beeld hoe je impact doelen kan stellen en hoe je deze kan meten. En op welke manier je slim en resultaatgericht kan samenwerken met maatschappelijk investeerders en sociaal ondernemers.

Aan de slag met resultaatgericht werken en financieren

Internationaal is een beweging gaande van overheden, maatschappelijk investeerders en sociaal ondernemers om gezamenlijk de meest prangende vraagstukken op te lossen. Meet jij de effecten van jouw beleid? En leidt dit tot de beste oplossingen? 17 en 18 november inspireren we een select groepje beleidsmakers en investeerders tijdens de Outcomes Academy met diepgaande kennis over resultaatgericht werken. Met de geboden casuistiek gaan we samen aan de slag.

Doe je mee? Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

Foto door Evelien Hogers Fotografie