Verslag webinar Resultaat Telt

Vaak kennen maatschappelijke projecten geen helder afgesproken doelen, waardoor er ook niet te zeggen valt of deze behaald zijn. Social Finance NL vindt dat hier verandering in moet komen, aangezien het resultaat voor de doelgroep telt en daar ook op gestuurd kan worden. Daarom is de Resultatenradar ontwikkeld: een framework met criteria om resultaatgericht te werken. Het rapport ‘Resultaat Telt’ dat tijdens het webinar gepresenteerd werd, illustreert hoe de Resultatenradar ingezet kan worden. “Een stukje zakelijkheid toevoegen aan bevlogenheid en passie, daar kan de Resultatenradar zeker bij helpen” zo geeft Annemiek Dresen van NewBees aan. Want ook Marvin Pires van Stichting De Verre Bergen herkent dat veel mensen maatschappelijke projecten starten vanuit hun passie, maar dat een beetje zakelijkheid daarbij juist kan leiden tot het neerzetten van een goed en effectief programma. Joost Sneller, Tweede Kamerlid van D66, erkent dit en benadrukt dat ook de overheid nog stappen moet zetten op dit gebied.

De Resultatenradar

Sabine Oudt, manager en auteur van het rapport legt uit hoe de Resultatenradar in elkaar zit: “Het is een framework met zeven criteria voor resultaatgericht werken. Deze is opgesteld op basis van eigen ervaring en die van een internationaal netwerk van 200 professionals.” Het framework geeft antwoord op de vraag wat de ingrediënten zijn om effectief maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. “De Resultatenradar is geen doel op zich, maar vormt een middel om het gesprek te voeren over hoe een project kan worden ingericht en ingekocht. Het stelt de overheid, organisaties en hun samenwerkingspartners in staat bewuste afwegingen te maken om de optimale omstandigheden te creëren voor maatschappelijk resultaat. En dat telt”, benadrukt Sabine.

Negatieve resultaten?

In het webinar merkt Annemiek op dat impactmetingen en tools zoals de Resultatenradar heel waardevol zijn. Ze helpen je om te laten zien wat je doet, maar ook hoe je het doet. Ze zijn er niet alleen maar om te laten zien hoe tof je bent. Soms komen er dus ook negatieve effecten uit voort. Essentieel is hoe je daarmee omgaat, want het is juist van belang om te leren en je producten en diensten te verbeteren. Zo creëer je namelijk meer maatschappelijke impact, waar het uiteindelijk om gaat. Marvin geeft aan dat hij dit ook terug ziet in de praktijk, bijvoorbeeld in het initiatief van Rotterdam Vakmanstad. Zij hebben het project Doen-Denken opgericht om kinderen fysiek evenwichtiger, sociaal weerbaarder en mentaal veerkrachtiger te maken. Aan de voorkant moet er goed worden nagedacht over welk probleem je wil oplossen. En daar moet je vervolgens realistische stappen in nemen. In de acht jaar dat Stichting de Verre Bergen betrokken is geweest bij dit initiatief heeft dit soms tot spanningen geleid, maar door er samen tijd in te steken kom je verder in je reis.

De omgeving

Die feedback loops zijn van groot belang, beaamt ook Joost Sneller. Ten opzichte van filantropen is de omgeving waarin de overheid opereert echter een stuk lastiger, aangezien de bestuurders rekening houden met verkiezingen en de media een grote invloed kan hebben. Daarom is er niet altijd de ruimte om langdurige partnerschappen aan te gaan of uitgebreid te experimenteren. De overheid kan daarom veel leren van andere partijen, maar ook van belastingbetalers in brede zin, want there is no such thing as government money. Annemiek geeft aan dat lagere overheden, zoals gemeenten, vaak meer kunnen bewegen richting het resultaatgericht aanpakken van maatschappelijke projecten. Marvin merkt hierbij op dat er ook een goede samenwerking kan ontstaan tussen filantropie en overheden in een gemeente. Het is daarbij van belang om wederzijds respect te tonen, en daarmee ook te weten waar je elkaar kan vinden en elkaar los moet laten.

En de wetenschap?

De wetenschap kan natuurlijk niet ontbreken in dit verband. Marvin geeft aan dat er al veel lessen geleerd zijn. Daarom ook een oproep aan de wetenschap om over die lessen in begrijpelijke taal voor maatschappelijke initiatieven te communiceren. Annemiek vult aan: “Soms is het ook van belang om de harde wetenschap van de wetenschap te laten gaan, zodat het ook toepasbaar is in de maatschappij. Een RCT (Randomized Controlled Trial) met geïsoleerde controlegroep is niet altijd mogelijk.” Joost geeft aan dat er vanuit de politiek ook een samenwerking is opgezet met VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten) om wetsvoorstellen te laten toetsen. Zo vervult de wetenschap ook een belangrijke rol om de overheid resultaatgerichter te laten worden.

Maatschappelijke meerwaarde centraal stellen
Tot slot gaf Jeffrey Liebman, Harvard Professor en oprichter van het Government Performance lab, ons nog enkele lessen mee. Het Government Performance lab heeft tot doel om met name decentrale overheden resultaatgerichter te werk laten gaan. Hij had twee belangrijke tips die hij ons niet wilde onthouden voordat hij later dit jaar de Social Finance Talk zal verzorgen: gebruik real-life data om beleid aan te passen en let daarbij op de zogenaamde blinde vlekken. Dus de data en informatie waar je niet over beschikt. En twee: gebruik de coronacrisis om duurzame systemen te ontwerpen voor in de toekomst. Zo kunnen we de maatschappelijke meerwaarde centraal blijven stellen.

Benieuwd naar het webinar?
Check de aftermovie en kijk hier het volledige webinar terug.

Benieuwd naar het rapport?
Lees het hier!

Benieuwd naar de Resultatenradar?
Via www.socfin.nl/resultatenradar kunnen organisaties zelf hun resultaatgerichtheid meten en verbeteren.

Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief