Skip links

‘Nu moeten we het proces opschalen en versnellen!’

Welke rol krijgt de SIB in de toekomst? Als brein achter het concept deelt Sir Ronald Cohen, Chair Global Steering Group for Impact Investing, zijn gedachten.

Heeft de SIB negen jaar later een beoogde resultaat gebracht?
Zoals verwacht wordt het instrument wereldwijd ingezet. Maar de verschillende contracten zijn – buiten de Verenigde Staten ­ kleiner dan verwacht. De pilotfase is nu voorbij en we moeten gaan bekijken hoe de SIBs kunnen worden opgeschaald en de totstandkoming ervan versneld. De eerste SIB in Peterborough hebben we in vier maanden gerealiseerd. Tot slot moeten filantropen de overheid helpen bij het opschalen. Zij kunnen een deel van de resultaatuitbetaling voor hun rekening nemen. Dit doen we op internationaal niveau met resultaatfondsen, zoals het Education Outcomes Fund voor Afrika en het Midden-Oosten van 1 miljard dollar.

Waarom is Nederland een van de koplopers op het gebied van SIBs?
Nederland is altijd voorloper geweest op het gebied van duurzaamheid. Vooral bij pensioenfondsen speelt duurzaam investeren al jaren een belangrijke rol. Bij Nederlandse investeerders zit het meenemen van sociale en duurzame effecten in het dna.

Welke rol heeft Social Finance in het ecosysteem rond SIBs? 
We hebben Social Finance in 2007 opgezet om meer kapitaal naar not­for­profits te brengen. In 2009 bedachten we de SIB als nieuwe manier van samenwerking tussen uitvoerders, overheden en investeerders. De overheid heeft in dit ecosysteem een voorname rol en moet goed advies krijgen.

Zonder de expertise van Social Finance en soortgelijke organisaties is het moeilijk om SIBs verder door te ontwikkelen. De eerste stap is expertise­ontwikkeling. De tweede stap is het oprichten van impactinvesteringsfondsen die zich op dit soort oplossingen richten. De derde stap is dat er een wholesale impactfonds komt. Dit is een overkoepelend fonds dat op grote schaal kapitaal beschikbaar stelt voor SIBs en soortgelijke instrumenten.

Return to top of page