Gendergelijkheid en eerlijke kansen op de kapitaalmarkt. Onze derde podcastgast Simone Brummelhuis weet er alles van. Zelf heeft zij het Borski Fund opgezet. Een innovatief Venture Capital fonds dat alleen investeert in bedrijven met gemengde teams. En dat is hard nodig, want bij maar liefst 98% van al het investeringsgeld dat wordt opgehaald, is een man de eigenaar van het bedrijf. Hoe komt dat toch?

Investeringswereld = mannenwereld

Volgens Simone zijn er meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Bijvoorbeeld je netwerk. Warme contacten uit je netwerk in de investeringswereld zijn jammer genoeg nog steeds de beste toegang naar kapitaal. En vrouwen kennen vaak meer vrouwen dan dat ze mannen kennen, terwijl de investeringswereld weer voor 95% uit mannen bestaat. En dan is er natuurlijk nog de ‘bias’ waar we helaas nog steeds tegenaan lopen. Want als een man en een vrouw met hetzelfde ambitieniveau en hetzelfde plan financiering willen ophalen, krijgt de man eigenlijk altijd meer. Onterecht natuurlijk, maar het ligt niet alleen aan vooroordelen aan de kant van investeerders.

Mannen komen van Mars…

Volgens Simone heeft het soms ook te maken met bepaalde verwachtingen in het zakendoen. Zoals bluffen en overvragen. Dat zie je mannen vaker doen dan vrouwen. Aan die investeringskant van de tafel waar voornamelijk mannen zitten, verwacht men gewoon: je vraagt 100 en je krijgt 50. Dan moet je niet 50 vragen, want dan krijg je 25. Dus wanneer je dat spelletje niet zo goed kent of als er aan de andere kant van de tafel mensen zitten die niet weten dat als jij 50 vraagt, je echt 50 wil hebben en niet 25, dan gaat het daar al mis. Dan komt toch weer de eeuwenoude uitspraak ‘Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus’ om de hoek kijken.

Innovatie gaat verloren

En zo zijn er nog wel meer oorzaken aan te wijzen voor die genderongelijkheid op de kapitaalmarkt. Maar veel belangrijker zijn de gevolgen als je er niks aan doet. En dat gaat volgens Simone niet alleen maar om sociale gelijkheid, maar het zit ook echt innovatie in de weg. Omdat vrouwen veel minder kapitaal krijgen dan dat ze eigenlijk zouden moeten krijgen, komen hun ondernemingen veel minder tot bloei. En dus wordt er minder geïnvesteerd in  allerlei innovaties die vrouwen of gemixte teams bedenken,. Zonde!

Diversiteit is key

Hoog tijd om iets aan die afstand van vrouwen tot de kapitaalmarkt te doen! Maar, zegt Simone terecht: “Dan moet het wel op het vizier van de overheid staan en dat is nu gewoon niet het geval.” We weten allemaal dat als je de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, dit een positief sociaal effect heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor de kapitaalmarkt. Dus het is gewoon heel belangrijk dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van álle talenten die er zijn, zodat er ook veel diversere teams ontstaan. Volgens Simone presteren die gewoon beter en krijg je weer hele andere innovaties.

Quota helpen

Wat ons betreft een duidelijk verhaal. Maar hoe zit het met de (vrouwen)quota; helpen die nu wel of niet? Daar is Simone heel helder in: er is niks mis met quota’s, want soms hebben mensen gewoon een zetje nodig. Je hebt namelijk zoiets als gelijke kansen krijgen en gelijke kansen hebben. Daarom moet je mensen echt soms meer faciliteren om ergens terecht te komen waar ze uit zichzelf niet zo snel terecht zouden komen. Want hoe je het ook wendt of keert; iedereen krijgt ergens een zetje. Of dat nou is op de plek waar je geboren bent, of door je ouders of door een quotum. Dat werkt niet alleen voor vrouwen, maar voor veel meer doelgroepen. Maar, benadrukt Simone, mensen die de kans krijgen, moeten hem ook grijpen. Maar ja, soms krijgen mensen die kans dus überhaupt niet. Dus met zo’n quotum kun je echt iets veranderen dat niet vanzelf gaat.

Blik op de toekomst

Dat gendergelijkheid en eerlijke kansen op de kapitaalmarkt niet vanzelf zullen komen, is ons inmiddels wel duidelijk. Daar zullen meer mensen zoals Simone zich hard voor moeten maken en gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Hopelijk gaan onze dochters daar straks de vruchten van plukken. Dan laten we ze deze podcast luisteren om uit te leggen dat vroeger zeker niet alles beter was!

Luister hier naar de podcast