Verslag van het mini-symposium over de toekomst van de vrijwilliger door Rob Peelen

Op zaterdag 7 december was het de ‘Dag van de vrijwilliger’. Een mooi moment om stil te staan bij deze kansen en uitdagingen. Zo organiseerden Oranje Fonds, ABN AMRO, het programma Maatschappelijke diensttijd (MDT) en Social Finance NL op 6 december een mini-symposium over dit onderwerp. Het werd een inspirerende middag waarin werd stilgestaan bij vragen als Hoe zorgen we dat het potentieel dat vrijwilligers ons biedt door de maatschappij op de juiste manier wordt benut? Hoe vind én bind je individuen aan je organisatie? En hoe kan vrijwillige inzet bijdragen aan talentontwikkeling?

“We zijn allemaal rentmeester van vrijwillig energie”

Hoogleraar Lucas Meijs trapte af met zijn lange termijn visie op vrijwillige energie. Hij is positief over de toekomst van vrijwilligerswerk, dat in ons land een lange traditie kent. De bereidwilligheid tot vrijwillige inzet is altijd groot geweest en Meijs heeft geen reden om te vermoeden dat dit snel gaat veranderen. Maar dan moeten we wel de juiste dingen doen. We moeten daarbij ook kijken naar nieuwe doelgroepen, want uiteindelijk is vrijwillige inzet overal in de samenleving te vinden. De oproep van Meijs: uiteindelijk zijn we allemaal rentmeester van de vrijwillige energie die ons land maakt tot wat het is. Vrijwillige inzet versterkt sociale cohesie, verhoogt welzijn en draagt bij aan talentontwikkeling. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan.

Gebruik talent en ontwikkel talent

Tijdens de verschillende workshops lieten Het Oranje Fonds, het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en ABN AMRO zien hoe zij invulling geven aan deze ‘opdracht’. Het Oranje Fonds had de winnaars van de Appeltjes van Oranje uitgenodigd (ElanArt, Met je Hart en Taal doet meer) om hun geheimen rondom de inzet van vrijwilligers te delen. De belangrijkste boodschap: stop vrijwilligers niet in hokjes, maar ga op zoek naar hun talenten. Door hier goed op in te spelen kun je ze het beste binden, en creëer je samen ook de meeste impact. Deze boodschap sluit naadloos aan bij de visie van de MDT. Ook hier staat talentontwikkeling en dus maatwerk centraal. De MDT maakt het mogelijk voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar om zich een periode vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Enerzijds doen ze iets voor een ander, anderzijds ontwikkelen zij zo hun eigen talenten. Het mes snijdt hier dus aan twee kanten. Niet alleen de maatschappij, maar ook de jongere wordt er beter van. Deze meervoudige waardecreatie is ook voor ABN AMRO een belangrijke drijfveer. ABN AMRO is één van de grootste corporate vrijwilligersorganisaties van Nederland. Jaarlijks zetten ruim 6.500 medewerkers van de bank zich in voor de projecten die via de ABN AMRO Foundation worden gesteund. Onderzoeker Lonneke Roza vertelde samen met de ABN AMRO Foundation waarom steeds meer bedrijven hun medewerkers motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Het is goed voor de maatschappij, goed voor de medewerker en goed voor het bedrijf.

Bijdragen aan een inclusievere samenleving

Tijdens het panelgesprek met het Oranje Fonds, ABN AMRO en de MDT werd de balans van de dag opgemaakt. Het karakter van vrijwillige inzet verandert voortdurend en dé vrijwilliger bestaat niet. Het is aan ons allemaal om hier op de juiste manier op in te spelen. Op deze manier dragen we allemaal bij aan een inclusievere samenleving, zo concludeerden de aanwezige partijen.

Impact Finance Toolkit

Tot slot maakte het programma Maatschappelijke Diensttijd van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de MDT officieel van start gaat in maart 2020. Er komt een landelijk dekkend netwerk van initiatieven waardoor alle jongeren in Nederland kunnen deelnemen aan de MDT. Om organisaties die deelnemen aan de MDT te helpen bij het duurzaam inrichten van hun organisatie heeft het programma MDT de Impact Finance Toolkit laten ontwikkelen door Social Finance NL. De online toolkit gaat deelnemende initiatieven onder andere helpen bij het vinden van gepaste financiering, maar ook bij het inzichtelijk maken en waarderen van hun resultaten.

Energie voor de toekomst

Om alle vrijwillige energie in Nederland goed in te zetten hebben we iedereen nodig. Op het mini-symposium kwam die energie uit alle hoeken, vanuit het bedrijfsleven, de filantropie en de overheid. Maar vooral van de vrijwilligers zelf.

Fotocredits: Maarten de Kok

Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief