Impact ondernemen zonder drempels

Een economie die bijdraagt aan het versterken van onze maatschappij, de leefbaarheid vergroot en iedereen gelijke kansen biedt. Het klinkt als een utopie, maar het is misschien dichterbij dan je denkt! Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het feit dat hun bestaansrecht niet alleen afhangt van het realiseren van winst. De focus komt steeds vaker te liggen op hoe wordt bijgedragen aan een betere wereld. Reguliere bedrijven worden daarbij geïnspireerd door sociaal ondernemers die impact centraal zetten en daar een businessmodel omheen bouwen. Met elkaar bewegen we naar een impacteconomie. Een economie met een maatschappelijk verantwoorde balans tussen economie, mens en milieu.

Klinkt goed toch? Helaas is het alleen zo dat de ondernemers die hierin het voortouw nemen, de impact ondernemers, nog veel barrières moeten overwinnen.  Nog te vaak werkt het systeem niet mee, staat bureaucratie impact in de weg, of wordt financiering alleen gebaseerd op de financiële waarde van een business case en wordt de maatschappelijke impact niet meegenomen

Impact centraal

En daar gaan we iets aan doen. Vandaag, 11 maart 2021, ondertekent een grote groep van overheden, kennispartners, financiers en impact ondernemers de City Deal Impact Ondernemen. En Social Finance NL tekent mee! Het is een initiatief van de Agenda Stad van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij publieke en private partijen de handen ineenslaan om impact ondernemers optimaal te ondersteunen. In de City Deal gaan we barrières wegnemen. Samen gaan we bouwen aan een ecosysteem waarin de impact centraal staat en de business case niet alleen financieel, maar vooral maatschappelijk beoordeeld gaat worden.

Resultaatfinanciering neemt drempels weg

Iedereen die ons een beetje kent zal het niet verbazen dat wij bij Social Finance NL heel blij zijn met deze ontwikkeling en dat we vol overtuiging gaan meebouwen.  Onze focus zal vooral liggen op het toegankelijk maken en ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen. Hier zien wij grote kansen. Zo kan het financieringslandschap voor impact ondernemers overzichtelijker. Daarom gaan we samen met andere partners van de City Deal  het ‘financieringsveld’ voor impact ondernemers in kaart brengen.  Maar de grootste kans zit wat ons betreft in het includeren van maatschappelijke impact in het businessmodel van de ondernemer, bijvoorbeeld door de inzet van resultaatfinanciering. Denk aan een ondernemer die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ondernemer realiseert niet alleen waarde met de producten die worden geproduceerd. Maar ook door deze producten te vervaardigen met mensen met een arbeidsbeperking, die normaal gesproken geen baan zouden hebben. Als we erin slagen om de ondernemer ook hiervoor te belonen, dan verandert zijn businessmodel en vergroten we daarmee ook zijn financieringsmogelijkheden. Wij zien de City Deal als een uitgelezen kans om samen met de publieke en private partners van de City Deal deze manier van (resultaat)financiering en andere nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen, zodat impact ondernemers de toegang krijgen tot het (groei)kapitaal dat zij verdienen.

Sociaal Innovatiefonds

Een concreet voorbeeld van zo’n innovatieve financieringsvorm is het Sociaal Innovatiefonds dat we in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkelen. Minister Koolmees noemt het Sociaal Innovatiefonds ook in zijn videoboodschap: het is een nieuwe manier om werkgevers die een business case zien in inclusiviteit maar deze niet rond krijgen  te ondersteunen.  Volledig in lijn met de gedachte van de City Deal is het Sociaal Innovatiefonds misschien nog wel meer een ecosysteem dan een fonds. Samen met partners uit de arbeidsmarktregio, financiers en de ondernemer zetten we de vraag van de ondernemer centraal, maken we met elkaar de business case rond en halen we financiële drempels weg zodat er geïnvesteerd kan worden in het realiseren van duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Op dit moment wordt een pilot voorbereid in twee arbeidsmarktregio’s die ook beide deelnemen aan de City Deal: Groningen en Helmond-de Peel. Het is enorm inspirerend om te zien hoe samenwerking waarbij impact centraal staat kan leiden tot verrassende mogelijkheden en uiteindelijk tot echte resultaten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnenkort meer hierover!

Doe jij ook mee?

Wij zien de City Deal Impact Ondernemen als een geweldige kans om met elkaar de volgende stap te zetten naar de impacteconomie die onze samenleving verdient. Wij gaan er vol voor. Doe jij ook mee?

Rob Peelen, manager Social Finance NL

Geïnspireerd door deze blog, of heb je vragen? Laat het mij weten via rob.peelen@socfin.nl of 06-13491932.