Social Impact Bond Jongvolwassenen

Jongvolwassenen in kwetsbare posities ervaren vaak een veelvoud aan uitdagingen. Want vanaf het moment dat ze 18 worden, wordt het systeem van jeugdzorg vaak alleen maar ingewikkelder. En dat terwijl de jongere er als ‘volwassene’ in toenemende mate alleen voor komt te staan. Binnen het sociaal domein ontstaat versnippering die de jongvolwassenen niet ten goede komen. Bovendien zorgt het vaak voor hoge kosten voor gemeenten  die vaak al met tekorten kampen op deze domeinen.

Vraag gemeente

Naar aanleiding van deze complexiteit is Social Finance NL door verschillende gemeenten gevraagd om te kijken naar een manier om integrale ondersteuning van jongvolwassenen te organiseren en financieren.

Op dit moment brengen we dit in de praktijk in samenwerking met de Gemeente Roermond.

Aanpak SFNL

Social Finance NL heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Deloitte stappen gezet naar de ontwikkeling van een ‘rate card’ voor jongvolwassenen. Dit is gebaseerd op data-analyse over de levensuitkomsten van deze groep, maar ook door interviews met ervaringsdeskundigen en experts uit het veld. Op basis daarvan zijn op alle cruciale leefdomeinen van deze jongvolwassenen uitkomsten en hun maatschappelijke waarde gedefinieerd. Daarmee willen we jongvolwassenen een integrale aanpak bieden, met als doelstelling betere zelfredzaamheid. We richten een Social Impact Bond in om deze aanpak te financieren en om de samenwerking tussen lokale aanbieders, gemeenten en investeerders te organiseren.

Resultaat

Met de SIB Jongvolwassenen hebben we een aanpak ontwikkeld voor gemeenten die willen werken aan een integrale oplossing voor de ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Uit ons werk is een ‘rate card’ ontstaan die aangepast kan worden voor iedere gemeente.

Ook hebben we een methodiek ontwikkeld om met gemeenten tot een Social Impact Bond te komen. Dit heeft ertoe geleid dat we nu samen met de Gemeente Roermond de laatste ontwikkelingen doorlopen om aanbieders en investeerders te werven voor een SIB Jongvolwassenen.

Over de samenwerking

“Social Finance NL heeft samengewerkt met jongeren, uitvoerders en verschillende gemeenten om een taai maatschappelijk probleem aan te pakken (jongvolwassenen met problemen op meerdere levensvelden). Het is bewonderenswaardig hoe zij de brede beelden over welke impact we voor deze doelgroep willen maken hebben omgezet in een overzichtelijke ‘rate card’ met gewenste effecten met daarop concrete waarden in euro’s per effect. Een complex proces met veel verschillende kanten, waar ze echt verschil hebben gemaakt!” – Tjalling de Vries, Programmamanager Transformatie Sociaal Domein bij Gemeente Enschede

Foto door Simon Maage

Project SIB Jongvolwassenen
Jaar 2019
Type Social Impact Bond
Partijen Social Finance NL
Gemeente Roermond
Nederlands Jeugdinstituut
Deloitte
Locatie Roermond