Impact analyse De Compagnie

De Compagnie is een initiatief van Gevangenenzorg Nederland. Een aparte vleugel in PI Krimpen aan den IJssel waar gedetineerden zich actief voorbereiden op hun leven na detentie. De Compagnie kenmerkt zich door een persoonlijke en op maat gemaakte aanpak waarin eigen verantwoordelijkheid, herstel van relaties, participatie van de samenleving en arbeid na detentie centraal staan.

Vraag De Compagnie

Zowel de ‘compagnons’ (de gedetineerden op De Compagnie) als medewerkers van de gevangenis waren zeer te spreken over De Compagnie. De financiering was echter tijdelijk. Daarom was er behoefte aan bewijsvoering dat De Compagnie echt werkte, om zo doorlopende financiering te kunnen krijgen als vast onderdeel van het detentielandschap. Bovendien was de er vanuit De Compagnie ook behoefte om inzicht te krijgen in wat wel werkt en wat niet. Zodoende heeft Oranje Fonds, een van de financiers van Gevangenenzorg Nederland, Social Finance NL ingehuurd om hierbij te helpen.

Aanpak SFNL

Social Finance NL heeft een impactanalyse uitgevoerd waarin de impact van De Compagnie in kaart is gebracht. In deze analyse is onderzocht wat De Compagnie in de periode 2016 tot en met 2018 heeft gekost en opgeleverd. Er is ook vooruitgekeken naar de potentie voor de toekomst.

Resultaat

De indicatieve kosten-batenanalyse gaf de inschatting dat elke geïnvesteerde euro €3,20 aan baten opleverde, plus aanvullende pro memorie-baten. Social Finance NL heeft hierover een rapport opgeleverd en de resultaten gepresenteerd tijdens een informatieve en feestelijke bijeenkomst op De Compagnie zelf, waarbij geïnteresseerden van het ministerie van Justitie en Veiligheid, andere fondsen, gevangenismedewerkers, gedetineerden zelf en overige geïnteresseerden aanwezig waren.

Over de samenwerking

“Kundig, kritisch en constructief. Zo heeft Gevangenenzorg Nederland, en naar ik hoorde ook anderen buiten onze organisatie, Social Finance NL en manager Sabine Oudt ervaren in de werkwijze en opstelling in het onderzoek naar de financiële impact van een complex project als De Compagnie.”- Hans Barendrecht, directeur bestuurder Gevangenenzorg Nederland

Project De Compagnie
Jaar 2016-2018
Type Advies
Partijen Social Finance NL
Gevangenenzorg Nederland
Oranje Fonds
Locatie Krimpen a/d IJssel