Dit is een weergave van het artikel in het SFNL magazine van 2 oktober 2018

Saskia Risseeuw, directeur Dienstencentrum Re-Integratie bij Defensie merkte dat er binnen de wet- en regelgeving omtrent re-integratie in Nederland een administratieve procesmatige focus heerste. Zolang de regeltjes werden gevolgd was het systeem op papier een succes, maar mensen kwamen lang niet altijd aan het werk.

‘Het welzijn van de re-integrant leek ondergeschikt aan de bureaucratische processen. Dit stoorde mij. Er ging veel geld in om, maar we konden minder mensen aan werk helpen dan we zouden willen.’ In een zoektocht naar alternatieven ontdekte Risseeuw het concept Social Impact Bond.

Met een werkgroep ging ze met verschillende SIB-gerelateerde partijen om tafel om de mogelijkheden voor Defensie te bespreken. Zo kwamen ze ook in aanraking met het SIB-team van ABN AMRO, inmiddels onderdeel van Social Finance NL.

Verdieping
Gezamenlijk verdiepten ze zich allereerst in de data, wat inzicht gaf in de doelgroep en aanwezige ingrediënten voor een succesvolle re-integratie. Defensie sprak vervolgens zijn re-integranten om de behoeftes vast te stellen. Daarbij bleek dat zij meer multidisciplinaire dienstverlening wensen. Meer matching op de arbeidsmarkt en steun bij het inzichtelijk maken van hun financiële plaatje. Ook hadden ze behoefte aan gesprekken over de complexe situatie waarin zij onvrijwillig waren terechtgekomen. Wat moet ik doen? En mijn werkgever? Wat zijn de consequenties? En waar kan ik wel of niet nee tegen zeggen? Risseeuw: “Ze zoeken een aanspreekpunt om hen van deze info te voozien, maar ook kan meedenken. Het gevoel hebben dat je er niet alleen voor staat geeft rust.”

Aanbesteden
Vervolgens werden de mogelijkheden bij potentiële investeerders gepeild en werd gesproken met experts op het gebied van re-integratie, arbeidstoeleiding en de effectiviteit hiervan. Dit om een beeld te vormen van de benodigde interventie. Risseeuw: “Nu is er een aanbesteding in de markt uitgezet, waarmee we de komende maanden tot een SIB hopen te komen.”

Focus op inhoud
En als dat is gelukt? “Ik zie ernaar uit dat we met de SIB-partners vanuit gelijkwaardigheid kunnen handelen. Dat we niet op de randvoorwaarden focussen, maar dat echt op de inhoud gaan zitten. En voor de doelgroep betere resultaten kunnen behalen op het gebied van welzijn en duurzame arbeidsrelaties.”

Aantrekkelijke doelgroep
Dat die toegevoegde waarde ook voor nieuwe werkgevers van grote waarde kan zijn is duidelijk: “Het is een aantrekkelijke doelgroep. Militairen hebben een respectabele staat van dienst, een interne drive om iets voor de maatschappij te doen en beschikken van nature over skills als samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, discipline en stressbestendigheid. Bovendien is het merendeel nog relatief jong: allerlei eigenschappen die bij een willekeurig ander bedrijf ook waardevol zijn. We moeten focussen op wat iemand wél kan!”

SFNL
De toegevoegde waarde van Social Finance NL ziet Saskia in de expertise op het gebied van SIBs, het netwerk, kennisdeling en het zijn van een sparringspartner. “Ik merk dat we elkaar stretchen. Social Finance NL denkt goed mee in lijn van onze behoefte!”

Risseeuws droom is dat er met deze SIB een kentering ontstaat in de re-integratiedienstverlening en dat de succesvolle interventie die de SIB-partners ontwikkelen nog breder kan worden ingezet.

Operatie: SIB Defensie
Missie: effectievere re-integratie in het tweede spoor
Doelen: verbetering welzijn, duurzame arbeidstoeleiding, Compliance met Wet Poortwachter
Troepen: militairen die door fysieke en/of psychische beperkingen niet langer het land kunnen dienen
Bondgenoten: ministerie van Defensie, private investeerders, consortium van uitvoerders, kennispartners en Social Finance NL
Aanvalsplan: samenwerken om vanuit multidisciplinariteit de effectiviteit van de re-integratiedienstverlening te verhogen, uitgaand van de behoefte van de doelgroep en van bewezen effectieve principes

Social Impact Bond veteranen PTSS
Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief