Het valpreventieprogramma van de Health Impact Bond ‘Stevig Staan’ ligt op schema. Ruim een jaar na de start van het vijf jaar durende programma, hebben 500 ouderen de valpreventiecursus doorlopen. Bij metingen door Deloitte onder de eerste 54 deelnemers blijkt dat het programma succesvol heeft gezorgd voor een afname van 45 valincidenten, wat leidt tot een besparing van ruim  €45.000 aan (zorg)kosten. Het programma heeft als doel om uiteindelijk 3.900 valincidenten te voorkomen en 4,4 miljoen euro aan zorgkosten te besparen.

Om deze mijlpaal te vieren is de 500ste deelnemer Ger Sijbers (78) uit Tegelen in het zonnetje gezet door de Venlose wethouder Schatorjé: “Het is mooi om te zien dat er zoveel animo is voor het programma en dat het ook de eerste vruchten begint af te werpen. Het is voor het eerst dat we in de regio op deze manier samenwerken en financieren, dus het is voor ons ook een heel leerzaam traject.” Sijbers voelt zich vereerd en is enthousiast over het programma: “De training richtte zich op het verbeteren van de balans en stabiliteit. We kregen informatie over spierkracht, balans en het voorkomen van vallen. Daardoor is mijn zelfvertrouwen gegroeid en de angst om te vallen is duidelijk afgenomen. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

Minder opnames en verbetering in balans

‘Stevig Staan’ is het eerste valpreventieprogramma in Nederland dat vijf jaar lang 7.000 ouderen uit de regio screent op valrisico en mobiliteit. Van de 70-plussers met verhoogd valrisico ontvangen 2.500 mensen een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Dit zorgt voor minder valincidenten, minder opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht en minder afhankelijkheid van thuiszorg.

Programma en aanmelden
Het bewezen effectieve valpreventieprogramma bestaat uit een informatiebijeenkomst, persoonlijk advies over vallen en een beweegcursus. Aanmelden kan vanaf 65 jaar via www.stevigstaan.nu.

Fotografie Jan Paul Kuit