Aldus podcastgast Carolien de Bruin, actief bij het World Economic Forum (WEF) om partijen bij elkaar te brengen in haar rol als senior adviseur van de Global Alliance voor Sociaal Ondernemers. Een organisatie waar natuurlijk veel over te doen is en waar veel mensen een haat/liefde verhouding mee hebben. Iedereen wil er immers bij zijn bij de jaarlijkse conferentie in Davos. Tegelijkertijd is het WEF een van de meest gehate en gewantrouwde organisaties en regelmatig het mikpunt van allerlei samenzweringstheorieën. Carolien wijst die theorieën direct naar het rijk der fabelen en legt uit dat het WEF expliciet non-humanitair en non-politiek is, maar wel een officiële internationale organisatie die partijen bij elkaar brengt en dingen in gang kan zetten. Maar hoe zit dat dan met de sociaal ondernemers en de impact investeerders? Is er voldoende ruimte bij het Forum voor hun geluid?

Carolien ziet daar zeker nog wel ruimte voor verbetering. Tegelijkertijd ziet ze dat ook het WEF wel echt kijkt hoe je sectoren en uiteindelijk de wereld kan verschuiven naar onder andere meer duurzaamheid. Dat is dan ook de missie van het forum: om agenda’s en wereldleiders bij elkaar te brengen en verandering en actie te triggeren. Het WEF is ooit opgezet door Klaus en Hilde Schwab met het idee dat er een neutraal gebied moet zijn voor wereldleiders om in een vertrouwde omgeving gesprekken te voeren over de moeilijke en noodzakelijke kant van verandering. Of dit nou is op het gebied van circulariteit, Net Zero, social justice of welk thema dan ook. Vervolgens moet daar natuurlijk wel een bepaalde mate van actie tegenover gezet worden. Je zou dus denken dat het de ideale plek is voor impact investeerders om aan te schuiven.

Impact aan tafel brengen

In de praktijk valt dat volgens Carolien soms tegen. “De invloed van ons veld is eigenlijk klein. Als je kijkt naar de gesprekken van wereldleiders die het Forum faciliteert, hebben we vaak geen plek aan tafel.” Dat heeft volgens Carolien ook een praktische grondslag. Iedereen wil er bij zijn in Davos, maar je zit al heel snel aan je quota. En daarbinnen is dan toch de realiteit dat de impact investeerders vaak niet genoeg geld in beweging krijgen om aan te sluiten. Of dat de vertaling soms niet helemaal gemaakt is tussen de lessen van sociaal ondernemers en wat dat dan betekent voor de CEO van een grote multinational. Hoewel het natuurlijk wel belangrijk is om de ‘challenging voices’ aan tafel te hebben. Dus daar zie je ook wel dat het twee parallelle werelden zijn die bij elkaar gebracht moeten worden. Carolien ziet dat ook als een belangrijke taak voor haarzelf binnen het Forum: “Het vertalen van wat wij al jaren lang in onze sector hebben geleerd naar de relevante verhalen in de context van de agenda’s die bij het Forum op tafel liggen.” Er is dus ook nog best wel wat werk te verzetten om onze sector echt relevant te maken voor wereldleiders en de leiding van het grote bedrijfsleven.

WEF opent deuren

Maar ook al zitten de impact investeerders nauwelijks aan tafel, toch moet je de invloed van het Forum niet onderschatten volgens Carolien. Het is voor ventures ontzettend moeilijk om kapitaal op te halen en er zijn geen standaarden voor. Er zijn honderden platformen voor initiatieven of accelerators met een doelstelling om financiering voor elkaar te krijgen, maar iedereen doet zijn eigen ding en het is nog heel gefragmenteerd. Juist het Forum is een enorm platform om die samenwerking binnen de sector te versnellen, omdat mensen wel graag willen samenwerken onder een label zoals het Forum. Dat heeft Carolien zelf ook in de praktijk ervaren toen ze zelf bezig was met haar ‘social finance’ agenda. “Werken met het WEF opent deuren.” Bovendien is het een van de grootste kennis- en mediaplatforms ter wereld en schromen ze niet om dat in te zetten.

SDG’s uit zicht

Als hoofd van de Covid Response Alliance for social entrepeneurs, heeft Carolien 100.000 sociaal ondernemers en investeerders bij elkaar gebracht. De Alliance heeft gelukkig veel kunnen betekenen voor sociaal ondernemers, maar als we Carolien vragen naar het effect van corona op de haalbaarheid van de Sustainable Development Goals (SDG’s), is ze wel van mening dat we daarmee helaas meer ‘off track’ zijn geraakt. Met name als het om armoede gaat, zie je dat veel mensen wereldwijd door corona nog meer omlaag zijn gegleden de armoede in. Carolien was in Nederland nauw betrokken bij het ontwikkelen van de SDG investeringsagenda en concludeert dat het zeker door corona moeilijker is om zulke grote en lange termijnonderwerpen goed in beeld te houden.

Doorpakken naar Davos

Maar wie weet zorgen de creativiteit en daadkracht die los kwam tijdens de coronacrisis er in de toekomst voor dat we wel door kunnen pakken. Nu ze na corona doorgaan als Global Alliance for social entrepeneurs, hoopt Carolien dat juist de grotere partijen zoals Google en Microsoft, die ook lid zijn van de allianties, de agenda van sociaal ondernemers gaan omarmen. Zodat over twee jaar, als er niet meer alleen maar emotionele noodzaak is om samen te werken vanwege een crisis, er meer standaarden zijn voor impact meten en impact investeren. Misschien moeten we vast een treinkaartje naar Davos boeken….

Luister hier naar de podcast