En dat vindt podcastgast Elwin Groenevelt heel jammer. Zelf komt hij uit een bankiersgeslacht, waarbij zijn vader nog ‘ouderwets’ het hele dorp kende en op basis van zijn eigen inschattingsvermogen kon bepalen of iemand goed was voor een lening of niet. Die charme zijn de grote banken helemaal kwijt, concludeert Elwin. “Alles wordt dichtgetimmerd in grote juridische contracten die je moet tekenen, want de contracten gaan er allemaal vanuit dat het mis gaat.” Daarom is hij maar wat blij dat zijn bedrijf in microfinanciering, Qredits, een stichting, non-profit én een sociale onderneming is. Het financieren van sociale impact is dan ook een belangrijk doel.

Elwin gelooft echt in sociale ondernemingen, ook in de financiële dienstverlening. Banken zijn volgens hem zo commercieel geworden en gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde, dat het voor een ondernemer steeds moeilijker wordt om aan te kloppen. “Alle aandacht gaat naar de klanten waar ze veel aan verdienen: de private banking en grote zakelijke klanten.” Veel kleinere ondernemers zijn dus aangewezen op microfinanciering. Deze term doet ons natuurlijk direct denken aan ontwikkelingslanden waar krediet wordt verstrekt aan mensen die iets willen opbouwen. Maar ook in Nederland zijn er steeds meer ondernemers die niet bij een reguliere bank terecht kunnen. Die ondernemers kunnen wel bij Elwins Qredits terecht.

Sociaal krediet

Dat zijn vaak ook sociale ondernemers en daarvoor heeft Qredits ook een speciaal krediet in het leven geroepen; het sociaal krediet. Elwin vindt het belangrijk om sociaal ondernemerschap te stimuleren en daarom worden sociale initiatieven beloond met een lagere rente dan een normaal krediet. Een goede ontwikkeling wat ons betreft. Co-host en sociaal ondernemer Sandra Ballij stelt voor om nog een stapje verder te gaan en de rente afhankelijk te maken van impact. Dus als je je impact verdubbelt, dat je dan rentekorting krijgt bijvoorbeeld. Dat is nog eens een directe manier van het financieren van sociale impact! Wordt vervolgd?

Impact

Qredits helpt dus niet alleen (sociale) ondernemers, ze zijn zelf ook een sociale onderneming. Daarom zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar de sociale impact van Qredits zelf. En die is flink volgens Elwin: “We weten dat we echt de overheid uitkeringen besparen. We hebben berekend dat we inmiddels al 60 miljoen euro  aan uitkeringen hebben bespaard voor de overheid. Dit doet Qredits door mensen met een uitkering te helpen met het starten van een onderneming. Die mensen hadden anders een baan bij een werkgever moeten vinden, maar de kans dat dit was gelukt is niet groot. Daarnaast creëren deze ondernemers ook weer banen voor anderen. We hebben inmiddels al berekend dat we 30.000 banen hebben gecreëerd voor Nederland. Een groot deel van deze ondernemingen en dus banen waren nooit gestart zonder onze financiering.

Weg met de verkokering

Dat zijn natuurlijk mooie cijfers. Elk jaar publiceert Qredits een sociaal jaarverslag in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek. Daarbij wordt ook de input van de klanten meegenomen. Hen wordt gevraagd of er iemand in dienst is genomen en of dat bijvoorbeeld een vrijwilliger of iemand met afstand tot de arbeidsmarkt was. Dat jaarverslag stuurt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook naar de Tweede Kamer, omdat Qredits veel overheidssteun ontvangt. In de samenwerking met de overheid stuit Elwin op de verkokering van de overheid. Want Economisch Zaken is vooral geïnteresseerd in banencreatie en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  weer in het besparen op uitkeringen. En dat is jammer, vindt Elwin. Hij is net als wij groot voorstander van het opheffen van dat probleem. Maatschappelijke relevantie en sociale impact gaat nu eenmaal vaak over beleidsterreinen heen. Dus als de overheid die kokervisie kan verlaten, kan er veel meer geld beschikbaar komen voor maatschappelijke problemen en sociale ondernemers.

Menselijke maat

Tot slot vragen we aan Elwin wat de sleutel tot zijn succes is. Daaruit volgt een wijze les: “ik geloof dat je, of je nou bij een bank werkt of dat je een investeerder bent, dat je altijd wel de menselijke maat kunt terugbrengen in wat je doet. Dus dat betekent dat je misschien wel af en toe buiten de lijntjes moet kleuren om toch de juiste oplossing te vinden. Het heeft alles te maken met intrinsieke motivatie. Dus als jij het gevoel hebt dat je het verschil wilt maken, dan kan je altijd het verschil wel maken.”

En zo is het maar net!

Luister hier naar de podcast.