Een rake constatering van Jamy Goewie. Ze heeft een duidelijke mening als het gaat om het maken van investeringskeuzes om impact te maken. Jamy heeft dan ook veelzijdige ervaring opgedaan op het gebied van impact investing en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Na haar werk in de jeugdzorg werd ze onder andere oprichter van Ashoka Nederland en FASE Benelux. Daar werd haar interesse in de investeringskant van sociaal ondernemerschap geboren. Inmiddels weet ze hier alles over door haar ervaring bij EVPA en is ze nu partner bij de Shaping Impact Group en bestuurslid van het Oranjefonds.  

Investeren versus doneren  

Met de Shaping Impact Group probeert Jamy kapitaalvermogende mensen met elkaar te verbinden om met dat kapitaal zoveel mogelijk impact te maken. Daarbij heeft ze dus de taak om de kapitaalaanvragers grondig te analyseren. Toch vindt Jamy het tegenstrijdig dat er bij een investering over het algemeen strenger naar een bedrijf wordt gekeken dan bij een donatie. Donaties zijn immers eigenlijk “duurder” geld. Bovendien worden briljante ideeën met een zwak ‘proposal’ hierdoor soms over het hoofd gezien. Ook wijst Jamy erop dat er bij investeringen meer ruimte is om van oplossingsroute te veranderen als tijdens de uitvoering van een project blijkt dat dit effectiever of efficiënter is. Terwijl donaties vaak fungeren als kostenfinanciering van vaststaande plannen waar niet vanaf kan worden geweken. En vindt Jamy een gemiste kans. Daarom moet er volgens haar veel meer gestuurd en gemeten worden op impact. Dan wordt het ook makkelijker om van vaststaande plannen en kostenfinanciering af te gaan. Het is wat haar betreft ook niet nodig om een onderscheid te maken tussen wat investeerders filantropisch en wat investeerders als investering uitgeven. Het kan elkaar dan juist versterken.  

Het persoonlijke waardeoordeel van impact  

Zoveel mogelijk impact maken, daar gaat het Jamy dus om. Maar hoe vergelijk je impact? En hoe zit het met de afweging tussen impact maken in ontwikkelingslanden of in Nederland? We komen samen met Jamy tot de conclusie dat het vergelijken van de impact lastig is, omdat er vaak een persoonlijk waardeoordeel aan zit. Het gaat dus niet om net zoveel impact maken, maar om het maken van ander soort impact. De beste motivatie in het investeren in een bepaald soort impact is volgens Jamy dan ook een persoonlijke ervaring, waarde of motivatie. Daarnaast ligt het ook nog eens aan het type probleem waar je naar kijkt. Op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, educatie, ouderen en algeheel welzijn is de situatie in ontwikkelingslanden natuurlijk veel schrijnender dan in Nederland. Dus daar maak je al snel meer impact wanneer je gaat vergelijken. Dat moet je dus ook niet doen, want ook in Nederland zijn problemen die aangepakt moeten worden. Zo noemt Jamy Faircasso als een mooi voorbeeld van het aanpakken van de schuldenproblematiek.  

Ieder zijn eigen kaders 

Niet alleen de mate van impact is belangrijk voor het maken van een investeringskeuze, ook de intentie van een sociale onderneming vindt Jamy een belangrijk criterium. “Je hebt echt hele intentionele impact die ook meetbaar is, daar zijn we bij de Shaping Impact Group vooral naar op zoek. Maar er zijn ook ondernemingen die per ongelijk iets goeds ontwikkeld hebben en waar de focus meer ligt op het groeien van de onderneming in plaats van het vergroten van de impact. Dan zijn wij niet de beste partij om mee samen te werken.” We vragen Jamy of een keurmerk zou helpen om te filteren tussen alle sociale ondernemingen. Volgens haar is een keurmerk niet per se nodig, maar een organisatie zoals Social Entreprise NL, die sociaal ondernemers samenbrengt, is wel goed om te hebben. Uiteindelijk is Jamy’s ervaring dat investeerders toch naar hun eigen perspectief kijken en zijn de kaders die bepalen of iets een sociale onderneming is of niet voor iedereen weer anders.  

Té sociaal of té ondernemend?  

Toch ziet Jamy wel een transitie in de aard van sociale ondernemingen. Waar vroeger de nadruk lag het oplossen van een sociaal probleem, zijn sociaal ondernemers tegenwoordig vaak meer gericht op de ‘business’. En dat vindt Jamy jammer, want kennis van het sociaal probleem is volgens haar essentieel om een succesvolle sociale onderneming te zijn, financierders aan te trekken en zoveel mogelijk impact te maken. De gouden tip van Jamy voor sociale ondernemers is dan ook om echt jezelf te blijven. “Hoe meer ondernemers toneel spelen om investeerders aan te trekken, des te groter de kans dat het misloopt.” Het gaat uiteindelijk echt om het vertrouwen van de persoon. Een plan kan je makkelijker aanpassen. We verbazen ons dan ook niet over de lifequote van Jamy: “Chase your mission, not the investors, because then the investors will chase you.” 

Luister hier de podcast