“Het is ongelofelijk leerzaam. Elk gesprek geeft inzicht, levert een stukje van de puzzel die we willen gaan leggen”

Investeer in de toekomst van kinderen, draag bij aan de impactdoelen van Save the Children én behaal financieel rendement. In een notendop vormt dit de basis van de verkenning die Save the Children, ondersteund door Social Finance NL, momenteel uitvoert naar de mogelijkheden voor impact investeren. De opkomst van innovatieve startups, sociaal ondernemers en nieuwe financieringsmodellen bieden Save the Children nieuwe mogelijkheden om impact te realiseren. Geïnspireerd door het Impact Investing Fund dat vorig jaar door haar zusterorganisatie in Australië is opgezet, brengt Save the Children nu de mogelijkheden hiervoor in Nederland in kaart.

De afgelopen jaren is de interesse in impact investeren wereldwijd enorm toegenomen. Zo is het totale vermogen dat voor impact investeren wordt ingezet sinds 2017 jaarlijks met 33% gegroeid tot ruim € 715 miljard in 2020. Je zou zeggen, een grote kans voor goede doelen. Toch zien we vooralsnog weinig goede doelen hierop reageren. Waarom is dat voor Save the Children anders? Hoe kijken zij naar de ontwikkelingen op het gebied van impact investing en waarom voeren zij momenteel deze verkenning uit? We vroegen het aan Pim Kraan, de directeur van Save the Children.

Waarom is Save the Children geïnteresseerd in impact investeren?

Gezien de uitdagingen in de wereld en de complexiteit van de problemen (denk aan groeiende tweedeling, klimaatverandering, voedselonzekerheid en ongewenste migratiestromen) moeten wij ons aanpassen. Want deze problemen raken ons allemaal. Zowel de goede doelen die bijdragen aan oplossingen voor de problemen, als ook investeerders die hun geld op een goede manier willen inzetten. De stabiliteit die nodig is om duurzaam en betrouwbaar te kunnen investeren, gaat in deze dynamiek verloren. NGO’s hebben te veel werk en te weinig geld. Zij zijn bovendien op zichzelf staand, slechts een deel van de oplossing. We moeten daarom innoveren en de financiële modellen aanpassen. Het echte kapitaal is de mens en maatschappelijk kapitaal kan gezonde rendementen opleveren.

Wat is voor jullie de belangrijkste aanleiding geweest om te starten met deze verkenning in Nederland?

Wereldwijd zien we nieuwe financieringsmodellen en de opkomst van innovatieve startups en sociaal ondernemers. Voor bedrijven geldt dat, wil je futureproof zijn, je globaal twee opties hebt: ‘do no harm’ of ‘contribute to positive change’. Wil je je verantwoordelijkheid nemen, aan de normen voldoen en je klanten geruststellen door ze te laten zien dat je je zaken op orde hebt? Of wil je een netto positieve bijdrage leveren aan de samenleving door meer waarde te creëren voor de samenleving dan dat je eraan onttrekt? We zien steeds vaker de focus verschuiven naar het laatste. Juist door deze essentiële verandering in het denken begon er bij ons iets te kriebelen. Toen we vervolgens hoorden dat onze collega’s uit Australië een impactfonds hadden opgezet, wisten wij dat de tijd er was om deze verkenning ook in Nederland te starten.

Hoe zou impact investeren kunnen werken voor Save the Children?

Onze gedachte is om investeerders in beweging te brengen (overheid, bedrijven, institutionele beleggers, particuliere investeerders en onze donateurs) om de verandering juist voor de meest kwetsbaren tot stand te laten komen. Door samen een impact fund te creëren kunnen we samen ook meer impact realiseren. Meer doen voor de zwakkeren, meer doen aan de bevordering van gelijkheid, ter bevordering van stabiliteit. Key is om naast beschikbaar filantropisch geld ook andere middelen te laten werken om echt structurele oplossingen te creëren. Dat zou alles versnellen.

Wat is het doel van de verkenning die nu wordt uitgevoerd?

Het doel van deze verkenning is om goed inzicht te krijgen in hoe de financiële wereld -en dan met name investeerders in Nederland- denkt over impact maken. We spreken met onze (corporate)partners, relaties en het netwerk eromheen, major donors, foundations, family desks, investeringsfondsen, institutionele investeerders, crowdfundingplatforms, filantropie desks van banken etc. Hoe doen zij dat? Waar liggen voor hen de keuzes? Wat beweegt hen? Wie maakt welke overwegingen? Wanneer verschuift het gewicht van ‘do no harm’ naar ‘contribute to positive change’? Wat hebben zij daarvoor nodig? Wat zijn de drempels en kansen? Door beter te begrijpen hoe men denkt en wat ze nodig hebben, kunnen we onze doelen bij elkaar brengen en ze betrekken, zien waar ze overlappen.

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Je spreekt toch in zekere opzichten een andere taal, je behartigt andere belangen. Dat maakte dat we samen met Social Finance NL als expert, ervaringsdeskundige en gesprekspartner van beide werelden deze verkenning wilden starten. Gezamenlijk hebben we het stakeholderveld in kaart gebracht. In eerste instantie wilden we vooral zoveel mogelijk verschillende partijen spreken. Hierna willen we op basis van inzichten met ons netwerk de kansen en mogelijkheden verder gaan uitwerken.

Kun je al iets zeggen over waar de verkenning naar toe gaat?

Wij krijgen regelmatig te horen dat het wel heel erg vooruitstrevend is voor een goed doel. Maar deze geluiden komen niet uit het investeringsveld, maar eerder uit het veld van de ´traditionele filantropie´. De investeerders die wij spreken – van vermogende particulieren tot institutionele investeerders – geven aan dat het heel logisch is dat een organisatie als Save the Children kijkt naar de mogelijkheden van impact investeren om haar impact doelen te bereiken. We spelen hiermee dus in op een behoefte en een kans die er al langer is, maar vooralsnog grotendeels onbeantwoord is gebleven. Als de verkenning ons tot nu toe één ding heeft laten zien, is dat het onderwerp nieuwe groepen bij elkaar brengt en aan het denken zet. Het is ongelofelijk leerzaam. Elk gesprek geeft inzicht, levert een stukje van de puzzel die we willen gaan leggen.  We merkten al vanaf begin af aan een positieve flow en de energie en creativiteit neemt alleen maar toe. Intern bij ons bij Save the Children, maar zeker ook daarbuiten. De kans om anders te denken, om anderen bij ons werk te betrekken, de uitdaging om te laten zien waar de ‘gezamenlijke waarde’ ligt, maakt een hoop  los waar we op voort kunnen bouwen.

Op de hoogte blijven van onze projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief