Skip links

Hoe het resultatenfonds de wereld over gaat

‘Wat mij betreft stoppen we ermee mensen voor het geld te laten werken en zorgen we dat geld voor de mensen gaat werken’, aldus gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Henri Swinkels tijdens ‘5 jaar sibs’.

‘Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik. Gelukkig kwamen we op onze zoektocht de dames en heren van Social Finance tegen, die ons alle info gaven over de Social Impact Bond en ‘outcome funds’ in andere landen. Met de pilot van het Brabant Outcomes Fund, waarbij vijf sociale ondernemers worden begeleid naar een resultaatgedreven businessmodel, willen we bekijken of we partners kunnen stimuleren om te investeren in de betekeniseconomie. Intussen bouwen we aan een gemeenschap van lokale initiatieven van burgers of ondernemers in Noord-Brabant. Ik denk dat we het wel een beweging kunnen noemen!

Efficiënt matchen
Neem nou het Refugee Team. Dit initiatief focust op snellere en betere integratie van statushouders. In eerste instantie worden zij ingezet als vrijwilliger in sport- en culturele evenementen, waardoor Refugee Team een goed beeld van deze mensen krijgt: hoe ze werken, waar ze goed in zijn en wat hen gelukkig maakt. Dat maakt de match met potentiële werkgevers iets makkelijker.

Je zou kunnen zeggen dat het opschalen van interventies handiger is op regionaal niveau, omdat uitkeringsgevallen per gemeente relatief laag zijn en werkgevers niet altijd in dezelfde gemeente zijn gevestigd als de potentiële werknemers. Refugee Team voert deze interventie namens de gemeente uit, die betaalt wanneer iemand binnen zes maanden een baan heeft en op basis van het bedrag dat wordt bespaard op uitkeringen.

‘Zachtere waarden’
We nemen ook mee in de beoordeling of iemand zich meer onderdeel van de maatschappij voelt, langere tijd bij dezelfde werkgever blijft en dat soort zaken. Zeg maar de ‘zachtere waarden’. En de mensen om wie het gaat, in dit geval de statushouders, hebben een duidelijke stem.

Succes
Dit fonds is een pilot, maar eigenlijk is het al een succes! Het feit dat we niet alleen maar praten over hoe dingen anders moeten worden geregeld, toont aan dat er iets gebeurt. Steeds meer partijen zijn geïnteresseerd, willen meer weten en zijn bereid om te leren. Ook in de provincie leeft het en dat is erg belangrijk.

Veel animo
We hoopten op zo’n 30 aanmeldingen, maar het werden er maar liefst 82! Vijf van hen krijgen de komende periode intensieve begeleiding, maar voor de andere ondernemers is er ook plek. Met als doel hun bedrijfsactiviteiten te bevorderen organiseren we workshops, impactmetingen, creëren we businessmodellen voor zichtbaarheid en binnenkort hebben we een matchmaking-evenement met investeerders.

De wereld rond
Twee weken geleden organiseerden we een rondetafelgesprek om geïnteresseerde partijen te informeren over een het BOF. Maar vooral om ervaring, advies en inzichten te verkrijgen. Niet alleen vanuit de Brabantse gemeenten was er interesse, ook Zeeland en zelfs Drenthe waren vertegenwoordigd, afkomstig uit de politiek en de nationale regering. We delen, leren en werken ook over de grens. Daarom zijn we onlangs langs geweest bij de experts van Social Finance UK en hebben we waardevolle feedback gekregen op onze aanpak. Bedankt daarvoor!

Momenteel bekijken we mogelijkheden om in de nabije toekomst actief te kunnen kennisdelen binnen een Europees project. En zelfs daarbuiten is er interesse, we zijn gevraagd om over het BOF te komen praten in Boston. Door verbindingen te leggen werken we aan een nog sterkere en grotere beweging van kennisuitwisseling, samenwerking en sociale impact. Door samen te werken is die inclusievere samenleving straks binnen handbereik. Ik geloof dat we op een lokale of regionale schaal wereldwijde impact kunnen maken!’

Return to top of page