Michiel Slag

Michiel Slag

Associate

BIOGRAFIE

Michiel is sinds september 2019 werkzaam bij Social Finance NL. Voor zowel de Health Impact Bond Valpreventie als de Social Impact Bond Jongvolwassenen is hij projectleider. Daarnaast zette hij in samenwerking met het Impact Centre Erasmus de Outcomes Academy op.

Voordat hij bij Social Finance NL kwam werken doorliep Michiel het tweejarige Rijkstraineeprogramma bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en is hij in het kader hiervan ook werkzaam geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Michiel heeft zowel Economie als Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Niet voor niets is hij een beetje een boekenwurm en hij mag van zichzelf maximaal één keer per maand naar de boekenwinkel. Vrienden nemen een centrale plek in zijn leven in, waarbij vaak aandacht is voor spelletjes (kaarten!) en/of biertjes. Bij voorkeur beide!