Skip links

FOUNDING PARTNERS


Oranje Fonds over Social Finance NL

Onze samenleving staat voor grote maatschappelijke vraagstukken. Voor duurzame oplossingen zijn oude en nieuwe tools en samenwerkingsverbanden nodig. Iedereen kan het wiel zelf gaan uitvinden, maar we kunnen ook samen die expertise ontwikkelen. Dat doet Social Finance NL, gesteund door ruime ervaring van zusterorganisaties.

Via onze programma’s jaagt het Oranje Fonds innovatie aan in het sociale domein. Kennisdeling vinden we daarin erg belangrijk en we zoeken actief naar innovatieve financieringsinstrumenten. De Social Impact Bonds vinden we erg interessant, omdat hierbij een andere verhouding tussen overheden, uitvoerders en private financiers ontstaat, die echt kan leiden tot een win-win-situatie. Bij de ontwikkeling van SIBs hebben we nauw opgetrokken met de oprichters van Social Finance NL. Wij geloven in hun plan en de mensen met wie ze samenwerken.

Anne Maljers, plaatsvervangend directeur en hoofd Projectadvies

ABN AMRO over Social Finance NL

Kijkend naar de ontwikkeling van de SIB in onder meer Groot-Brittannië concludeerde ABN AMRO dat dit concept in Nederland ook erg goed zou werken. De kracht van de private en de publieke sector kan hierbij namelijk mooi worden gecombineerd: een resultaatgerichte business case voor de oplossing van een maatschappelijk probleem. Met zes SIBs hebben we de markt opgebouwd, maar kunnen opschalen vraagt om een andere insteek. Publieke partijen hebben behoefte aan onafhankelijke ondersteuning om tot een juiste uitvraag te komen. Social Finance NL is hiervoor de juiste organisatie.

Richard Kooloos, Directeur Duurzaam Bankieren, ABN AMRO

Return to top of page