Skip links

Bernard ter Haar

Bernard ter Haar

BIOGRAFIE


Bernard is al meer dan dertig jaar Rijksambtenaar. Daarvan heeft hij ruim 20 jaar op het ministerie van Financiën gewerkt. Als directeur Financiële Markten was Bernard verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en wetgeving gericht op een goed functioneren van de financiële sector. In 2008/2009 was hij nauw betrokken bij het managen van de kredietcrisis die destijds speelde. Na het ministerie van Financiën volgde een periode als Directeur Generaal (DG) van Milieu. Hierna was hij zeven jaar op het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid als DG verantwoordelijk voor Sociale Zekerheid en Integratie. In deze rol was Bernard zeer actief betrokken bij alle discussies die spelen in het sociale domein. Bernard is ook lid van de Raad van Toezicht van SNV, een ontwikkelingsorganisatie die advies geeft aan lokale organisaties in ontwikkelingslanden.

‘Vanuit het besef dat de Rijksoverheid sociale inclusie niet zelf kan regelen ben ik in mijn periode bij SZW steeds zoekende geweest naar vormen van organisatie om inclusie dichterbij te brengen. Geld speelt daarin altijd een belangrijke rol. Social Finance probeert op innovatieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten ten behoeve van programma’s voor sociale inclusie. Innovatieve manieren van financiering vind ik spannend. Dat is uitdagend en het doel spreekt mij zeer aan.’

Return to top of page