WAT WE DOEN

Social Finance NL helpt overheden, financiers en sociaal ondernemers bij het meten, financieren en vergroten van maatschappelijke impact.

In onze aanpak staan maatschappelijke waarde en impact voor de doelgroep centraal. We bouwen er samenwerkingen omheen, monitoren en sturen erop en passen onze oplossingen erop aan.

We onderscheiden ons door het combineren van onze sociale missie met financiële expertise. Daarin herkennen we de kern van de vraagstukken, gaan logisch en methodisch te werk en onderbouwen alles wat we doen met datagedreven analyses.

Bovendien zorgt SFNL voor innovatieve samenwerkingen door partijen uit de financiële, publieke en goededoelensector bij elkaar te brengen.

RESULTAATFINANCIERING

Social Finance NL Intermediair

Een belangrijk onderdeel van ons werk is het opzetten van methodieken om resultaatgericht te werken en resultaatgerichte financieringen te realiseren.

Bij resultaatfinanciering betalen partijen als overheden of filantropen niet langer voor inspanning, maar voor bewezen behaalde resultaten.

De meest gebruikte vormen van resultaatfinanciering zijn Social Impact Bonds en Outcomes Funds.

AANPAK

De werkwijze van Social Finance NL begint altijd bij het begrijpen van de kern van het maatschappelijke probleem.

De volgende stap is het definiëren en meten van de gewenste impact.

Wanneer dit helder is, kunnen we innovatieve oplossingen gaan ontwikkelen.

Deze pakken we aan in resultaatgerichte samenwerkingen, waarbij we continu monitoren en evalueren hoe het gaat.

De kennis die we opbouwen, delen we vervolgens weer in ons netwerk en ecosysteem.

Klik op de afbeelding om deze in groot formaat te bekijken

De aanpak van Social Finance NL kan worden opgedeeld in een cirkel van 6 fases die elkaar opvolgen: 1. kern van maatschappelijke vraagstukken begrijpen, 2. impact definiëren en meten, 3. ontwikkelen van innovatieve oplossingen, 4. opzetten van resultaatgerichte samenwerkingen, 5. monitoren, bijsturen en evalueren, 6. opbouwen en delen van kennis

DIENSTEN

WAAROM  SOCIAL FINANCE  NL?

Waarom Social Finance
  • Omdat we resultaatgericht zijn: we werken met veel energie aan het realiseren van tastbare resultaten met onze klanten en voor de maatschappij.
  • Omdat wij vernieuwend zijn: we combineren onze sociale missie met financiële expertise om tot nieuwe oplossingen te komen. We herkennen de kern van de vraagstukken, gaan logisch en methodisch te werk en onderbouwen alles wat we doen met datagedreven analyses.
  • Omdat wij verbindend zijn: we zorgen voor samenwerkingen en brengen partijen uit de financiële, publieke- en goededoelensector bij elkaar die anders niet bij elkaar zouden komen.
  • Omdat wij betrokken zijn bij zowel de klant als de doelgroep: we gaan proactief en flexibel om met klantvragen en zetten altijd de doelgroep centraal.
  • Omdat wij een social enterprise zijn: we bieden het ondernemerschap van een commercieel bureau, met het hart van een NGO

ONZE KLANTEN OVER ONS

“Wij werken met Social Finance NL zeer prettig samen. Het is een echt partnerschap. Er is goede afstemming en er wordt buiten traditioneel zeer strakke opdrachtkaders gezocht naar nieuwe wegen. Hierdoor zijn wij in staat op een innovatieve manier tot een adequate oplossing te komen. Bestuurders en medewerkers van alle lagen van onze organisatie zijn zeer tevreden over de samenwerking en we gaan graag door naar een volgende fase.”

Marco Florijn, programmaleider Jongeren INC bij FNO

“We hebben geluk gehad dat we Social Finance NL zijn tegengekomen. Zij inspireerden ons met de methodologie van Social Impact Bonds en gaven internationale voorbeelden van resultatenfondsen. Dit fonds is een pilot, maar eigenlijk is het al een succes! Het feit dat we niet allen maar praten over hoe dingen anders moeten worden geregeld, toont aan dat er iets gebeurt. Steeds meer partijen zijn geïnteresseerd, willen meer weten en zijn bereid om te leren. Ook in de provincie leeft het en dat is erg belangrijk.”

Henri Swinkels, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

“Uniek: voor het eerst wisselden gemeenten, financiers en uitvoerende partijen ervaringen uit rondom de vraag: hoe kunnen Social Impact Bonds, resultaatfinanciering en impact investing helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
Social Finance NL heeft er een levendige sessie van gemaakt: er was aandacht voor kennismaking, veel interactie en we gingen aan de slag met concrete opgaven. Er was veel betrokkenheid.”

Paulien Knoester, beleidsmedewerker Gemeente Utrecht

WIJ WERK(T)EN ONDER ANDERE MET

Ministerie Sociale Zaken Werkgelegenheid
FNO
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Gemeente Rotterdam

MEER WETEN?

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.