Privacy Policy

Skip links

Alle neuzen precies de andere kant op

Stichting 180 doet zijn naam eer aan: de mindset van probleemjongeren en ex-gedetineerden honderdtachtig graden draaien. Directeur Irma van der Veen vertelt hoe belangrijk het is om hierbij samen te werken met partijen als Social Finance NL.

Als directeur van een school voor speciaal voortgezet onderwijs gelieerd aan een Justitiële Jeugdinrichting viel het Van der Veen op dat de focus van onderwijs op klassikale lessen ligt. ‘Dit terwijl jongeren in de praktijk moeten leren, niet alleen in de bankjes!’ Haar overtuiging resulteerde in 1998 in arbeidstoeleidingprogramma Work-Wise Direct, dat werd geïmplementeerd in alle vestigingen van Justitiële Jeugdinrichtingen. Het programma zet in op het belang van het hebben van een baan, huisvesting, een sociaal netwerk en invulling van vrije tijd. Want, zo meent Van der Veen: ‘Ellende ontstaat vaak door verveling en het niet hebben van een veilige plek om te wonen.’

Ze stopte met het werk op de school en stortte zich op een landelijk samenwerkingsverband met Justitiële Jeugdinrichtingen. Hier werden speciale trainingen ontwikkeld onder de vlag van Work-Wise Direct. Een fusie met een tweede organisatie betekende de geboorte van Stichting 180.

Work-Wise Direct
De belangrijkste evidence based programma’s van Stichting 180 vallen onder Work-Wise Direct en het programma TOPs!, dat zich richt op een positief leer- en leefklimaat voor kwetsbare jongeren – ook op reguliere scholen. Denk aan gedragsverandering, werknemersvaardigheden en budgetteren. De stichting leidt leerkrachten en hulpverleners op om binnen de eigen organisatie het programma toe te passen. In het kader van een Social Impact Bond richt Work-Wise Direct zich inmiddels ook op volwassen ex-gedetineerden.

Van der Veen is blij met de SIB: ‘Het mooie is dat je verschillende expertises en organisaties verbindt. Met financiers samenwerken is fijn. Je bent dan op zoek naar de efficiëntste manier om je programma uit te voeren. Dat werkt beter dan subsidies, waarbij je vastzit in een kader. Nu ligt de focus op resultaat, dus je wordt gedwongen daar nog beter over na te denken. In de SIB hebben we samengewerkt met ABN AMRO en ik ben blij dat ze de volgende stap zetten met Social Finance NL. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken!’

SIB
De samenwerking met de SIB-partners is ontstaan toen er geld beschikbaar kwam om samen met Justitie een SIB-project op te zetten. Van der Veen gaf zich op en mocht meedoen met een offerteprocedure. Met succes. ‘Het is zo mooi als het je gegund wordt! En als je dan ziet dat een ex-gedetineerde vrouw dankzij een traject van ons werk en onderdak krijgt en dat de kinderen deels weer bij hun moeder kunnen wonen… dat is waar we het voor doen!’

De uitdagingen van nu? ‘Zodra gedetineerden vrij komen haalt Justitie haar handen van ze af en vaak weet niemand precies waar zo iemand gaat wonen. Maar voor begeleiding bij het vinden van werk en huisvesting moet je bij de gemeente in beeld zijn. De gemeente van (her)vestiging is vanaf de eerste ‘vrije dag’ verantwoordelijk. Van der Veen: ‘ De scheiding tussen binnen de gevangenismuren en erbuiten moet anders, bijvoorbeeld middels een landelijk opvangfonds’.

Return to top of page