Daphne Salvino

Associate

BIOGRAFIE

Daphne is sinds september 2020 werkzaam bij Social Finance NL. Momenteel is ze als Associate betrokken bij het opzetten van de pilot Sociaal Innovatiefonds voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de haalbaarheidsstudie naar duurzame financiering voor De Nieuwe Toekomst.

Voordat Daphne bij Social Finance NL begon, heeft ze als Rijkstrainee van het ministerie van EZK/LNV gewerkt bij het subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid, de Nederlandse ambassade in Tanzania en bij directie Digitale Economie. Daphne heeft aan de Universiteit Utrecht een Master in Internationaal Publieksrecht, specialisatie mensenrechten, en een Master in Recht en Economie behaald.

Naast haar studie was Daphne onder andere penningmeester van Urios, een studievereniging voor internationaal en Europees recht in Utrecht. Als lid van de kascommissie blijft ze naast haar werk bij Social Finance NL betrokken bij de ontwikkelingen rondom Urios en geeft ze advies aan de huidige penningmeester.

In haar vrije tijd gaat Daphne graag naar terrasjes met vrienden, kijkt ze documentaires, of luistert ze -al dan niet tijdens het sporten- naar haar Spotify Playlist waar Burna Boy zeker niet in mag ontbreken. Ook heeft Daphne sinds kort een museum kaart; dat het Tropenmuseum om de hoek is van het kantoor, komt dus goed uit!