Skip links

SFNL werkt resultaatgericht en data gedreven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door innovatieve samenwerkingsverbanden op te tuigen tussen overheden, maatschappelijk investeerders en uitvoerders.

SFNL vertaalt maatschappelijke uitkomsten naar meetbare resultaten met financiële waarden. Op basis hiervan ontwikkelt SFNL financieringsmodellen die passen bij het maatschappelijk vraagstuk, de beoogde resultaten en de belangen van de verschillende betrokken partijen. SNFL faciliteert in de executie de samenwerking en zet actief in op een continue leer- en verbetercyclus op basis van kwalitatieve en kwantitatieve inzichten. Wij geloven erin dat met deze aanpak echt duurzame resultaten geboekt kunnen worden.

SFNL biedt verschillende diensten aan, die gerelateerd zijn aan het principe van resultaatfinanciering:

  • Ontwikkelen en beheren Social Impact Bonds
  • Formuleren, meten en evalueren van resultaten en impact
  • Ontwikkelen van maatschappelijke business cases
  • Ontwikkelen (resultaat)financieringsmodellen
  • Aantrekken financiers voor maatschappelijke vraagstukken
  • Workshops en kennisoverdracht op het gebied van impact investeren en resultaatfinancieren

De kern van resultaatfinanciering is dat er achteraf wordt betaald voor behaalde resultaten. Hiervoor is het belangrijk dat met de betrokken partijen afspraken worden gemaakt over welke resultaten centraal staan, hoe deze gemeten worden en welke financiële waarde ze vertegenwoordigen.

SFNL is een onafhankelijke organisatie. ABN AMRO en het Oranjefonds zijn de founding partners van SFNL. Zij hebben de oprichting van SFNL mede mogelijk gemaakt. Daarnaast ondersteunen zij SFNL in de ambitie om het social finance-ecosysteem verder uit te bouwen. Dat betekent dat ze niet in de dagelijkse bedrijfsvoering een rol spelen, maar dat ze SFNL ondersteunen met specifieke kennis en expertise.

SFNL werkt altijd volgens bovenstaande methodiek. Eerst willen we de kern van het maatschappelijk vraagstuk begrijpen, daarna definieren we beoogde resultaten en kwantificeren we deze. Hierna bekijken we met alle stakeholders welke oplossingen er toe kunnen leiden tot de resultaten worden behaald. De volgende stap is het optuigen van een samenwerkingsvorm die hier het beste bij past. Tijdens de interventie wordt er aan de hand van de meetmethodiek actief geëvalueerd en bijgestuurd om de beste resultaten te behalen. Tot slot wordt de opgebouwde kennis gedeeld en ingezet voor vervolgtrajecten.

Een Social Impact Bond (SIB) is een financieringsinstrument voor het aangaan van maatschappelijke vraagstukken. De drie belangsrijkste spelers in een SIB zijn (impact) investeerders, uitvoerders (service providers) en outcome payers (degene die betaalt bij behaald resultaat, vaak (lokale) overheid). De investeerder verschaft kapitaal aan de uitvoerder, die daarmee bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. De outcome payer heeft zich vooraf gecommitteerd om, wanneer de afgesproken resultaten behaald zijn, de investering inclusief vooraf afgesproken rendement terug te betalen aan de investeerder. Als de afgesproken resultaten niet behaald zijn, hoeft de outcome payer de investeerder niet te betalen. Het risico of de resultaten al dan niet behaald worden, verschuift daarmee van de outcome payer naar de investeerder.

Zie ook de FAQ over Social Impact Bonds

Return to top of page